Ons onderwijs

Schoolontwikkeling

De wereld om ons heen verandert en zo ook het onderwijs. Dat betekent dat het team van De Ontdekking scherp blijft. En zuinig. De omgeving van de ENKA en de Veluwe verdient een groene omgang. Iedereen komt daarom lopend of op de fiets naar school. Op het bovendeel van het plein geven we soms ook les. Daar is een lesplaats gemaakt waar we ontdekkend en buiten kunnen leren. Een mooie plek om ook te leren samenwerken.

Lees meer

Op ENKA

De Ontdekking staat in de nieuwe wijk ENKA waar bewoners zich verenigt hebben in een stichting; Op ENKA. De samenwerking met Op ENKA verbindt De Ontdekking met de wijk. De historie van de wijk en het gebouw waarin de school huist, maakt dat leren op De Ontdekking leuk is. We gaan op reis met de leerlingen en en maken samen weer geschiedenis.

Methodes en manier van werken

Technisch en begrijpend lezen, schrijven, rekenen en taal zijn de basisvakken waar de meeste tijd aan besteed wordt. Voor die belangrijke vakken gebruiken we goede, actuele methodes. En niet alleen de basisvakken staan centraal. Ook kennis en vaardigheden opdoen over jezelf, andere mensen en de wereld, de Engelse taal, kunstzinnige vorming en bewegingsonderwijs en leren leren hebben een plek in ons lesprogramma. De leerlingen van groep 1 en 2 volgen kleuteronderwijs in heterogene groepen binnen een duidelijke en rustige leeromgeving waarin zij mogen spelen, leren en ontdekken. De leerkracht is daarbij voorspelbaar en positief. Er wordt thematisch gewerkt. Deze manier van werken biedt de kans het onderwijs te laten aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind. In de schoolgids leest u hier meer over.