Ziekte, verlof verzuim

In Nederland gaat een kind veelal vanaf 4 jaar naar school. Als het kind 5 jaar of ouder is, is verlof buiten vakantieperiodes in principe niet toegestaan. Soms zijn er uitzonderingen.
De leerplichtwet onderscheidt twee soorten toegestaan verlof:

  • Extra verlof als gevolg van het beroep van één van de ouders;
  • Extra verlof wegens gewichtige omstandigheden.

Wilt u een aanvraag voor verlof indienen? Dat kan via het verlofformulier wat de administratie kan verstrekken.

Op tijd aanvragen

Verlofaanvragen vraagt u op tijd aan. Als dat mogelijk is natuurlijk. Als er verlof wegens onverwachte omstandigheden nodig is, kan dat natuurlijk niet. Via onze communicatie-app, Parro, kunt u aangeven bij de leerkracht wat er aan de hand is en waarvoor het verlof nodig is.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim, ofwel luxeverzuim, is niet de bedoeling. Daarop wordt toezicht gehouden. Omdat leerlingen onderwijs nodig hebben en de regelmaat ervan is belangrijk. Wanneer een leerling ongeoorloofd verzuimt, dan kan de directie niet anders dan daar melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over verzuim en verlof vindt u in onze schoolgids of op de site van leerplicht Ede.