Ouders en school

Samen op reis

Alle ouders zijn betrokken. Leerkrachten van school zijn betrokken. Samen zijn en voelen zij zich verantwoordelijk voor het leren en geluk van leerlingen. Op verschillende manieren participeren ouders in school. Ouders gaan mee op excursie, geven gastlessen of nemen deel aan commissies. De oudergesprekken staan gepland na de start van het schooljaar of na een toetsperiode. Het kan ook zijn dat er tussendoor gesprekken nodig zijn. Soms spelen er dingen thuis of op school en stemmen we graag met elkaar af wat nodig is.

Oudercommissie en Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad, de MR, praat en denkt mee over schoolse zaken, zoals de begroting, beleidsplannen en ontwikkeling. In de MR zitten ouders en teamleden. Zij vergaderen een aantal keren per jaar. Er is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. Ook het oudercomité ondersteunt bij activiteiten en feesten. Zij beheren de vrijwillige ouderbijdragen samen met de administratie van school. Samen met hen en andere ouders lukt het school zo feesten zoals Sinterklaas, de kinderboekenweek, sport- en speldagen te organiseren.

Schoolgids en praktische informatie

Alle praktische zaken leest u in de schoolgids, maar ook op Parro. Dat is een school-oudercommunicatie-app waar leerkrachten foto’s en stukjes plaatsen of mededelingen kunnen doen. Zo blijft u op de hoogte van wat er in de klas gebeurt. Vakanties en vrije dagen komen in de jaarkalender te staan. Elke maand maken wij ook een nieuwsbrief.

Lees meer

Ziekte, verlof verzuim

In Nederland gaat een kind veelal vanaf 4 jaar naar school. Als het kind 5 jaar of ouder is, is verlof buiten vakantieperiodes in principe niet toegestaan. Soms zijn er uitzonderingen.

Lees meer

Opvang buiten schooltijden

Voor- en naschoolse opvang op De Ontdekking organiseert kindcentrum Bzzzonder. Een voordeel is dat de leerlingen voor of na schooltijd in de vertrouwde omgeving van het kantinegebouw verblijft.

Lees meer

Financien

De ouderbijdrage is vrijwillig. Een stukje hiervan sparen we voor het plein. Een ander deel wordt gebruikt om thema- of cultuuruitjes te bekostigen, voor feesten, sport- en spelactiviteiten en de kinderboekenweek.

Lees meer

Ik heb een opmerking. Wat nu?

Elke dag breng je als ouder je kind met vertrouwen naar school. Is er iets wat je bespreken wilt, laat het ons gerust weten.

Lees meer