Werken in de klas en op de leerpleinen

Natuurlijk gebruiken we moderne lesmethodes. De boeken waar we uit leren zijn te gebruiken op verschillende niveaus. De lesstof wordt ondersteund door het digibord. Leerlingen leren verbanden leggen tussen vakken en actief deelnemen aan het onderwijs.

Door les- en werkvormen af te wisselen, maken we de leerstof aantrekkelijker en actiever. De jongste ontdekkingsreizigers werken op onze school thematisch. Elke 6 tot 8 weken aan de hand van een onderwerp. Op de leerpleinen en in de klas vinden deze wereldburgers uitnodigende materialen en activiteiten rondom een thema. Creatief, samen en ook om gewoon dingen uit te proberen. De thema’s en bijbehorende lessen en spelactiviteiten zijn inspirerend en breed opgezet, zodat leerlingen geprikkeld worden meer te leren en te spelen. Werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van het jonge kind, maakt leren uitdagend en leerzaam.

Vanaf groep 3 stimuleert het leerplein ook zelfstandigheid en samenwerken. Je leert over wie je bent, wat je kan en wat je wil. Het geeft ruimte om te werken aan projecten en om nieuwe avonturen aan te gaan. Het maakt je nieuwsgierig en weer een beetje meer klaar om alleen verder te reizen. Aan het einde van leerjaar 8 is leren nog steeds leuk en ga je vol zelfvertrouwen de wereld in.

Leren leuk houden door verborgen schatten te zoeken
Elke dag met plezier naar school gaan. Een goede dagindeling helpt daarbij. Dat geeft rust en duidelijkheid. In de groepen 1 en 2 leren kinderen door spel en bewegen. Door te doen, te beleven en creatief te zijn. De instructies geeft de leerkracht in de vorm van lesjes, waarbij activiteiten plaatsvinden op het gebied van rekenen, taal, sociaal- emotionele vorming, muziek en rollenspel.

De vrij spel momenten nemen af voor leerlingen van groep 3 t/m 8. Een vast rooster en dagindeling biedt houvast en structuur. Naast leuke vakken en lessen leert een kind plannen en organiseren, verbanden leggen en oplossingen bedenken en andere vaardigheden op taak- en werkhoudingsgebied.

Wat een geluk dat je op weg naar de middelbare school in deze warme omgeving leren kan.
Actieve deelname aan de maatschappij begint hier. We gaan daarom op zoek naar de verborgen schatten die je een sterker mens maken. Dat lukt als je merkt wat je kan en je ook fouten kan maken. Daar leer je van!

Vak- en vormingsgebieden
Een zelfstandig en autonoom mens worden leer je ook op school. Juist misschien wel. Want in je rugzak komt zoveel terecht; kennis over de wereld omdat je lessen wereldoriëntatie krijgt, leren Engels te spreken want je krijgt Engelse les vanaf groep 1, knutsel- en oplossingsvermogen door creatieve vakken en wat dacht je van al die verhalen die de juf of meester weet te vertellen tijdens de ontdekkingsreis? In de schoolgids staat vermeld welke andere vakken wij ook geven.