Vertrouwenspersonen

Bij een vertrouwenspersoon kan een ouder, kind of teamlid aankloppen met een klacht of probleem.

Interne contactpersoon

Heeft u een klacht over ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, agressie of geweld? Meld dit dan bij de interne contactpersoon. Op onze school is dat Marjan Stapel. Zij vangt u op bij problemen, informeert over vervolgstappen en verwijst door naar een behandelaar als dat nodig is.

Marjan is te bereiken op mailadres m.stapel@cnsede.nl.

Externe vertrouwenspersoon

Als u een probleem of klacht hebt, gaan we graag eerst zelf het gesprek met u aan. Het eerste aanspreekpunt bij problemen is daarom de leerkracht. Contact met de schoolleider is de volgende stap. Komt u er met de school niet uit? Dan klopt u aan bij de externe vertrouwenspersoon.

Sonja Tettero is de externe vertrouwenspersoon van CNS Ede. U kunt haar bereiken via sonja@vertrouwenszaken.nl of telefonisch via 06-24676470.