Opvang buiten schooltijden

Voor- en naschoolse opvang op De Ontdekking organiseert kindercentrum Bzzzonder. Een voordeel is dat de leerlingen voor of na schooltijd in de vertrouwde omgeving van het kantinegebouw verblijft.

Wilt u uw kind aanmelden voor opvang op school? Dan verwijzen wij u naar de website van Bzzzonder. Uiteraard staat het u vrij om een andere opvangorganisatie te kiezen. Diverse organisaties halen kinderen na schooltijd bij ons op.