Opvang buiten schooltijden

In het Kantinegebouw organiseert kindercentrum Bzzzonder voor- en naschoolse opvang. Ook De Thuisclub en Knoet halen leerlingen op.

Wilt u uw kind aanmelden voor opvang op school? Dan verwijzen wij u naar de website van Bzzzonder. Uiteraard staat het u vrij om een andere opvangorganisatie te kiezen.