Aanmelden van uw kind

Benieuwd naar ons prachtige gebouw, de leerpleinen, lokalen en naar ons? Maak een afspraak voor een rondleiding.
Dan maken we kennis met elkaar en wie weet begint de ontdekkingsreis van uw zoon of dochter hier!

Informatie over beschikbare plekken

Onze school heeft 17 lokalen en een gymzaal. Omdat we meegroeien met de wijk, zijn er voor enkele geboortejaren teveel aanmeldingen. Broertjes en zusjes en wijkbewoners hebben voorrang, maar een plek is helaas niet gegarandeerd.
Heeft u het aanvraagformulier ingevuld heeft en geen bevestiging van ons krijgt, belt u ons dan even. Een enkele keer komen door een terugkomende fout in het systeem formulieren niet aan.

Aanmelden en inschrijven

Ouders zijn welkom op school voor een rondleiding en kennismaking. Als ouders hun zoon of dochter willen aanmelden en er is plek, leveren zij het aanmeldformulier in. Op 3-jarige leeftijd schrijven wij de leerling in.

Wennen op school

Bijna 4 jaar en klaar voor de basisschool? De leerkracht neemt 6 weken voor die tijd contact met ouders op. In welke groep en bij welke juf of meester uw zoon of dochter komt, hoort u dan. Wij horen dan ook graag bijzonderheden van u en maken wenafspraken. Iedere leerling mag voordat hij of zij 4 jaar wordt, alvast 3 ochtenden komen wennen.

Enkele weken na de start op school vinden wij het prettig elkaar goed te spreken. Dat doen we in de vorm van een kennismakingsgesprek.