Financiën

De ouderbijdrage is vrijwillig. Een stukje hiervan sparen we voor het plein. Een ander deel wordt gebruikt om thema- of cultuuruitjes te bekostigen, voor feesten, sport- en spelactiviteiten en de kinderboekenweek.

De Oudercommissie houdt alle uitgaven goed in de gaten. Zij maken een overzicht dat jaarlijks wordt gedeeld met de Medezeggenschapsraad. Zo blijven uitgaven inzichtelijk voor iedereen.

Bijdrage voor schoolreisjes

Eenmaal per jaar gaan we op ontdekking en op reis buiten het gebouw. Voor dit schoolreisje wordt een aparte bijdrage gevraagd. In groep 8 is dit een bijdrage voor het schoolkamp. Ouders met een lager inkomen kunnen een tegemoetkoming aanvragen. Daarover meer in de schoolgids.

Betalen via Wis Collect

Betalingen gaan via de administratie van school en het facturatiesysteem Wis Collect. Na inschrijven ontvangen ouders informatie.