Praktische informatie

In de schoolgids staat beschreven hoe de dagen op De Ontdekking er precies uit zien. De schoolgids ontvangen ouders na aanmelding of op aanvraag. Via een speciale app, Parro, deelt de leerkracht informatie met u en worden ook nieuwsbrieven verspreid. De jaarkalender staat ook in Parro.

Halen en brengen

Tussen de fabriekshallen in, vind je het kantinegebouw. Omdat de school midden in een kinderrijke woonwijk ligt, maken we met ouders afspraken over het halen en brengen. Kom lopend of op de fiets naar school. Zet de auto een paar straten verder weg als je toch met de auto komt, omdat je misschien van verder komt. Zo blijft de omgeving autovrij en is het veiliger voor de kinderen die naar school gaan, wegfietsen of spelend rondrennen. Ook voor de buren is het prettig; geen verkeer voor hun huis. Samen maken we de wereld leuker en veiliger, doet u mee?

Zelfstandig naar binnen gaan

Elke morgen komen er een paar honderd kinderen naar het kantinegebouw. Zij gaan zelfstandig naar binnen. Dat gebeurt via drie ingangen. Zo verloopt het naar binnen gaan rustig en start de schooldag om 8.30 uur. De eerste twee schoolweken kunnen ouders even mee naar binnen. En op de inloopmorgens. Een paar keer per jaar lopen ouders of opa en oma’s dan mee naar binnen en nemen zij een kijkje in de klas.
Wij hebben elke dag een continurooster. Om 8.20 uur gaat de deur open. Het onderwijs begint om 8.30 uur dan gaat de deur dicht. Om 14.00 uur is school weer uit.


Ouderparticipatie

Leerlingen maken de ontdekkingsreis niet alleen. Hoe beter ouders en school samen optrekken, hoe veiliger het kind zich voelt en ontwikkelen kan. Meer plezier, beter leren. Daar zorgen ouders en school samen voor. Op De Ontdekking zien en spreken we elkaar dan ook graag. Drie keer per jaar tijdens oudergesprekken, waarin leerkracht en ouder de ontwikkeling van de leerling volgen. Op feesten en evenementen zoals het kerstfeest, koningspelen en uitjes. Regelmatig maken gastsprekers kinderen nieuwsgierig. Tijdens lessen over bijzondere beroepen of hobby’s. Of helpen ouders in de klas.

De oudercommissie ondersteunt het team bij sport- en spelactiviteiten en zet zich actief in. Zo organiseren zij jaarlijks een kledinginzamelingsactie en vragen regelmatig hulp. Bijvoorbeeld in de zomermaanden. De klusmorgen op de eerste zaterdag in de maand wordt druk bezocht. Iedere maand is een andere klas aan de beurt. Zo leren ouders elkaar ook kennen.
De vrijwillige ouderbijdrage beheren zij. Uitgaven worden gecontroleerd door de medezeggenschapsraad.

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie teamleden. Zij denken mee, adviseren en of hebben instemmingsrecht op beleidsmatig gebied. Te denken valt aan de besteding van middelen, de formatie, het school- en jaarplan. Beiden commissies hebben een apart mailadres en komen regelmatig bij elkaar.