Passend onderwijs

Alle leerlingen gaan naar de basisschool die past bij hun kwaliteiten en mogelijkheden. Op De Ontdekking differentieert de leerkracht de lesstof, binnen de groep, op drie niveaus. Sommige leerlingen werken met een eigen leerlijn. Alle leerlingen werken in de klas. Samen met ouders houden we het plezier in school in de gaten.
Want leren is leuk en moet ook lukken.

Ondersteuning in de klassen

Op De Ontdekking is de leerkracht de specialist. Kennis en ontwikkeling doen wij op door scholing en bij het inzetten van deze kennis wordt de leerkracht ondersteund door de kwaliteitscoördinator en specialisten. Als school vragen heeft, kunnen zij een beroep doen op het schoolondersteuningsteam van het samenwerkingsverband.

Leerlingen volgen
De groep staat centraal en iedere leerling wordt gezien. Wij werken met observaties en volgen leerlingen door lesstof te toetsen. Dat doen we middels methode en methode-onafhankelijke toetsen. Leerkrachten en begeleiders bekijken de resultaten samen en sturen op ontwikkeling. Soms betekent dit dat we met elkaar moeten bekijken of we nog wel op de juiste weg zitten. Alle informatie delen we met ouders. Het kind betrekken wij ook bij zijn of haar ontwikkeling.

De lerende organisatie

Natuurlijk ontwikkelen teamleden zichzelf ook, dat kan ook door middel van scholing. Ontwikkelteams volgen onderwijsontwikkelingen en collega’s werken beleid bij en uit. Tijdens intervisiemomenten praten we met elkaar over ons vak. Omdat we een groter team hebben, leren we veel van elkaar. Goed samenwerken en overleggen doen we daarom ook.

Samenwerkingsverband

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Het samenwerkingsverband Rijn & Gelderse Vallei biedt ondersteuning aan scholen in het primair onderwijs. Zij bieden scholingsprogramma’s en netwerkbijeenkomsten aan.