Partnerorganisaties

Ook de organisatie voor kinderopvang is uniek. We werken samen met Bzzzonder en ook met andere kinderopvangpartners in Ede.

Kindercentrum Bzzzonder biedt kinderopvang en meer voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Bzzzonder helpt kinderen hun talenten te ontdekken en stimuleert ze om net een stapje verder te gaan. Dit alles in een huiselijke, sfeervolle en gezellige omgeving. Bij Bzzzonder onderscheiden we een aantal leeftijdscategorieën. De leeftijden zijn indicatief, liever wordt er gekeken naar het ontwikkelingsstadium waarin een kind zich bevindt. De opvang wordt uitgevoerd door professionals die bewust en bekwaam handelen en werken vanuit onze drie kernwaarden; Iedereen is welkom,  werk vanuit je hart, denk in mogelijkheden.