Schoolontwikkeling

De Ontdekking groeit mee met de wijk ENKA. In het gebouw is plaats voor 5 kleutergroepen en 12 groepen 3 tot en met 8.

Grootte van de school

Omdat we in een jonge wijk staan, zijn de groepen groot en kunnen we niet alle kinderen uit de wijk een plaats geven. Op dit moment zijn we in gesprek met de gemeente omdat we niet alle aanmeldingen kunnen verwerken.

Schoolplan

Elke vier jaar maken we nieuwe plannen. Waar gaat de reis nu naar toe? Welke ingeslagen wegen blijven we volgen? Welke routes zijn er ook mogelijk? Het team van De Ontdekking vraagt leerlingen en ouders om mee te denken. We vinden het belangrijk scherp te blijven en zien veranderingen ook als beweging. Onze jonge ontdekkingsreizigers verdienen een goed georganiseerde reis. We werken daarom planmatig.

Ontwikkelteams

Ieder teamlid werkt in groepen plannen uit. Zij onderzoeken literatuur of speuren naar nieuwtjes en doen serieuze voorstellen aan het team om het onderwijs te verbeteren. Zo komen onderwijsvernieuwingen in de school. Soms betekent dit dat we aan teamscholing gaan deelnemen.

Scholing

Op studiedagen is er volop kans te scholen en te werken aan onze school. Op ontdekkingsreis gaan betekent ook continu in beweging zijn. Op De Ontdekking hebben wij daarom elk schooljaar een aantal studiedagen. Daarnaast specialiseren teamleden zich op het gebied van ontwikkelingsgebieden bij kinderen, vakgebieden en coaching.

Ontwikkelingen binnen CNS basisscholen

CNS heeft 13 basisscholen die allen streven naar het realiseren van een stevige maatschappelijke basis. Wij zijn er om kinderen te laten ontwikkelen tot zelfbewuste, respectvolle wereldburgers, zodat zij een waardevolle bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren. De waarden vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap staan centraal.