Ik heb een opmerking. Wat nu?

Opgroeien en leren doe je het beste als je lekker in je vel zit. Opvoeders en school zijn verantwoordelijk en betrokken.

Contact

Op De Ontdekking werken we daarom graag samen. Het delen van informatie is belangrijk. Teamleden op school zijn te benaderen via Parro. Stuurt u een berichtje of belt u even. Heeft u het idee dat er iets anders nodig is? Geeft u dat dan ook aan. Dat kan bij verschillende personen: bij de leerkracht, de intern begeleider, de schoolleider of de vertrouwenspersoon.