Leerlingenraad

De leerlingenraad komt bij elkaar. Samen praten zij over hoe het op school nog beter kan.

Rapport en gesprekken

De leerlingen krijgen op vrijdag 23 juni een rapport mee. In de week hierna is er gelegenheid om hierover in...

Meester- en juffendag

Tijd voor een feestje! Deze dag vieren de meesters en juffen hun verjaardagen.

Musical groep 8

Groep 8 neemt afscheid met een musical en mooie woorden van de leerkracht namens het team.

Groep 8 vrij

De leerlingen van groep 8 zijn vandaag al vrij.

Zomervakantie

De leerlingen hebben vakantie. Op maandag 21 augustus gaan de deuren weer voor ze open.